2000-2009

Yhdistyksen identiteetti
Yhdistyksen identiteetti oli pikku hiljaa muotoutunut kolmen edeltävän vuosikymmenen aikana. Muuttuva ympäristö pakotti yhdistyksen tekemään muutoksia omaan toimintaansa, unohtamatta kuitenkaan omaa identiteettiään.
Yhdistyksen kirjanpito ulkoistettiin vuonna 2001, Vankkuri-Uutisille hankittiin ulkopuolinen taittaja vuonna 2002, ammattimaisiin tilintarkastajiin siirryttiin vuonna 2006.
Yhdistyksen historian tallennukseen kiinnitettiin juhlavuonna 2004 erityistä huomiota. Yhdistyksen arkistomateriaali, dia-arkisto, valokuva-arkisto sekä lehtileikkeet laitettiin asianmukaiseen järjestykseen. Samassa yhteydessä päivitettiin yhdistyksen historiikki vuodesta 1995 lähtien. Hallitus teki päätöksen, että historiikki päivitetään jatkossa vuosittain ja että päivityksestä vastaa yhdistyksen sihteeri. Hallitus teki vuonna 2008 päätöksen 40-vuotisjuhlahistoriikin julkaisemisesta ja sitä painettiin 500 kpl painos vuonna 2009. Historiikin kokosi Armi Ylikorpi.
Yhdistyksen vanhat kaitafilmit sekä ajotaitotoimikunnan vuonna 1985 tekemä video siirrettiin 40-vuotisjuhlavuonna dvd-muotoon.
Liittohallitus valitsi tällä vuosikymmenelle vuoden karavaanarin kolmesti yhdistyksen jäsenten keskuudesta. Sture Lundqvist oli vuoden karavaanari vuonna 2002, Kirsti ja Harri Vesanto vuonna 2004 ja vuonna 2007 valittiin vuoden nuoreksi karavaanariksi Katja Klavert.
Yhdistys joutui vuonna 2005 uuden asian eteen, kun kevätkokous joutui ensimmäisen kerran yhdistyksen historiassa erottamaan jäsenen perusteena karavaaniaatteen ja yhdistyksen toiminnan törkeä vahingoittaminen.
Yhdistyksen sääntöjä modernisoitiin jälleen vuonna 2006, kun tilintarkastajien määrää vähennettiin kahdesta yhteen.

Toimitilat ja omaisuus
Yhdistyksen pitkäaikainen toimistonhoitaja Iris Lundqvist jäi eläkkeelle vuonna 2003. Hänen tilalleen valittiin Annukka Sundell, joka hoiti toimistonhoitajan osa-aikaista tehtävää vuoteen 2007 asti. Toimistoa hoiti Annukan jälkeen Nita Hauhia. Toimiston perinteinen avoimien ovien päivä siirrettiin vuonna 2007 keskiviikosta tiistaille.
Hallitus ratkaisi vuonna 2003 monivuotiset kalusto kuljetusongelmat ostamalla yhdistykselle katetun peräkärryn, joka tarvittaessa toimii myös porttivaununa.
Yhdistyksen tietokone uusittiin vuonna 2005, jolloin toimistolle hankittiin uusi lasertulostin sekä skanneri.
Digiaikaan yhdistys siirtyi vuonna 2006 kun toimistolle hankittiin digikamera.
Kari Harjumaaskola lahjoitti yhdistykselle sen ensimmäisen muistitikun vuonna 2007.
Vuoden 2009 syyskokous korotti jäsenmaksua entisestä 15 eurosta 18 euroon – edellinen korotus oli vuonna 1997.

Toimikuntatoiminta
Vankkuri- Uutisten ja Ekaanarin toimituskunnat yhdistyivät vuonna 2000; samalla lehtien toimituskunnat ja yhdistyksen tiedotustoimikunta yhdistyivät pikkuhiljaa nykyiseksi lehtitoimikunnaksi. Lehtitoimikunta laajeni vuonna 2003 kun Vantaan yhdistys liittyi siihen ja toisen kerran vuonna 2004, kun Keravan yhdistys liittyi mukaan.
Toimihenkilöiden koulutuksesta vastannut koulutustoimikunta lopetti toimintansa vuonna 2000.
Vuoden 2004 syyskokouksessa perustetun tulevaisuustoimikunnan loppuraportin myötä aloittanut verkkotyöryhmä suunnitteli yhdistykselle verkkoportaalin, joka avautui 06.06.2007 koekäyttöön osoitteessa www.vaunukansa.fi. Portaalin vetäjän Seppo Kankaisen vankkurit pysähtyivät vuonna 2009 eikä hallitus tahtonut löytää hankkeelle uutta vetäjää. Portaalihanke jouduttiin hautaamaan.
Leiritoimikunta ja turvatoimikunta alkoivat pitää kokouksia yhdessä, jonka seurauksena toimikunnat yhdistettiin vuonna 2003 uudeksi toimintatoimikunnaksi.
Yhdistykselle jäi siis kaikista sen historian aikaisista toimikunnista jäljelle kaksi: toimintatoimikunta sekä lehtitoimikunta.

Sopimusalueet
Yhdistyksen sopimusalueet vähenivät tasaisesti siten, että vuoden 2008 lopussa niitä oli jäljellä enää kaksi: Kultahiekka Koisjärvellä ja Pääkslahti Vihdissä.
Mäkijärven aluetta tarjottiin yhdistykselle vuokralle vuonna 2000, mutta hallitus totesi ettei alueen vuokraamista tarvita.
Koisjärvellä sijaitsevan Kultahiekan kanssa allekirjoitettiin sopimus vuonna 2001.
Yhdistykselle tarjottiin seuraavana vuonna Riihimäellä sijaitsevaa Viralan aluetta vuokralle, mutta työvaliokunnan pöytäkirjassa todetaan, ettei yhdistyksellä ole mahdollisuuksia hoitaa omaa aluetta.
Hallitus kävi vuonna 2002 tutustumassa Salossa toimivaan Meri-Caravaniin, mutta alueen ei katsottu sopivan yhdistyksen sopimusalueeksi.
Vuonna 2005 aloitettiin yhteinen aluehankinta Espoon kanssa tarkoituksena saada Alhovuoren alue yhdistysten käyttöön, mutta sopimusneuvottelut kaatuivat alueen omistajan pyytämiin kohtuuttoman koviin aluevuokriin. Alueen kanssa solmittiin kuitenkin yhteinen käyttösopimus vuonna 2006, jonka yhdistyksen irtisanoivat vuonna 2008.
Yhdistyksen jäsen Petri Haapanen esitti, että hallitus tutustuisi Kallahden niemen uimarannan alueeseen ja ryhtyisi toimenpiteisiin alueen saamiseksi yhdistyksen omaksi alueeksi. Hallitus kävikin vuonna 2007 Haapasen esityksen innoittamana tutustumassa alueeseen ja laati asiasta tiedustelun Helsingin kaupungille. Asia ei tuottanut tulosta.

Treffitoiminta
Vuosikymmen vähensi taas yhdistyksen vuosittaista treffimäärää. Lisäksi siirryttiin lähes kokonaan järjestämään treffejä paitsi aikaisemmin mainittua harvemmin, myös yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.
Vuonna 2000 järjestettiin yhteiset vapputreffit yhdessä Espoon ja Karkkilan yhdistysten kanssa Pääkslahdessa. Treffeillä yritettiin Poksin täyttöennätystä; vaunuun mahtui 20 henkilöä.
Vuosikymmenen suurin tapahtuma järjestettiin heinäkuussa 2001 Espoon Leppävaarassa. Yhdistys järjesti siellä Pohjoismaiset Karavaanipäivät yhdessä Espoon kanssa.
Ajoharjoittelu- ja merkkisuoritusajoja alettiin vuodesta 2003 järjestää kolmen yhdistyksen voimin, kun Vantaa liittyi mukaan tapahtuman järjestelyihin.
Yhteiset Valojuhlat järjestettiin vuosina 2003- 2005 ja yhteiset Venetsialaiset vuonna 2006 yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa.
Vuoden 2004 juhlatreffiä varten anottiin Santahaminaa treffien pitopaikaksi, mutta Kaartin Jääkärirykmentti hylkäsi anomuksen. Niinpä treffit sitten järjestettiin Järvenpään Matkailukeskuksessa.
Yhdistys kokeili kymmenen vuoden tauon jälkeen Vapputreffien järjestämistä vuonna 2006. Treffit järjestettiin Hovimäessä Somerniemellä eivätkä ne olleet kävijämenestys.
Uusien jäsenten treffi otettiin viiden vuoden tauon jälkeen taas ohjelmistoon vuonna 2007, kun treffit järjestettiin Pääkslahdessa yhdessä Espoon kanssa.
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlia juhlittiin Pääkslahdessa 194 vaunukunnan voimin vuonna 2009. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan yhdistyksen perustajajäsen Lars Elers.
Juhlavuonna elvytettiin myös teatteri-iltaperinnettä.

Yhteistyö ja muu toiminta
Yhdistyksen silloiset puheenjohtaja Johannes Ahjoniemi sekä varapuheenjohtaja Niklas Alexandersson vierailivat 31.5.2000 eduskunnassa esittämässä Rakel Hiltuselle karavaanareiden vetoomuksen paikoitusalueen saamiseksi pääkaupunkiseudulle. Aluetta tarjottiinkin Kehä 3 varrelta, mutta alueen aitaamisesta ja vartioinnista koituvat kustannukset olisivat nielaisseet yhdistyksen kaikki varat, joten hankkeesta jouduttiin luopumaan. Hallitus yritti vuonna 2009 saada paikoitusaluetta Kalasataman alueelta, mutta hanke kaatui Helsingin kaupungin pyytämiin kohtuuttomiin vuokrakustannuksiin.
Stadin Bulit Club lopetti toimintansa vuonna 2003.
Yhdistys avusti Espoota sen 30-vuotisjuhlissa vuonna 2005 sekä Sappeen Tanssitreffien järjestelyissä vuonna 2007. Espoolaiset olivat vastaavasti mukana yhdistyksen järjestämien tapahtumien toteuttamisessa.
Yhdistys järjesti Osmo Lehtoalhon aloitteesta vuonna 2006 yhdistyksen tulevaisuutta ja suuntaviivoja käsittelevän keskustelutilaisuuden, johon osallistui vain 6 henkilöä- kaikki yhdistyksen toimihenkilöitä.
Yhteistyö liiton nuorisokerhon kanssa oli tällä vuosikymmenellä erittäin aktiivista; kerho oli mukana yhdistyksen tapahtumissa, jonka lisäksi se järjesti omia tapahtumiaan yhdistyksen toimistolla.
Paluu messutoimintaan tapahtui vuonna 2006, kun yhdistyksellä oli oma osasto Helsingin Caravan 2006 messuilla. Osastolla esiteltiin leirielämää esittelijöinä Senja ja Dag Lindholm sekä Annukka Sundell.
Toiminta ESMY:ssä eli Etelä-Suomen yhteistyötoimikunnassa jatkui aktiivisesti.

NELJÄKYMMENTÄ VUOTTA ON KULUNUT
Neljä vuosikymmentä on nyt takanapäin, seuraava häämöttää edessäpäin. Paljon on tapahtunut yhdistyksen olemassaolon aikana, lukemattomia henkilöitä on omalla tavallaan jättänyt merkkinsä sen toimintaan. Kymmenen vuoden päästä tiedämme miten ja mihin suuntaan yhdistyksen toiminta kehittyy.
Kun tien päällä tai leireissä tapaamme, niin muistakaamme, että oikea karavaanihenki lähtee sydämestä; se ottaa huomioon lähimmäiset, se ei kerskaa tehdyillä töillä, se on valmis auttamaan ja toimittamaan hymyhuulin ne tehtävät järjestössämme, jotka kohdalle saapuvat.
Nyt sulkeutuu tietojen arkku tällä kertaa, mutta tarina jatkuu…..