Etusivulle

SF-Caravan Helsinki r.y.

Hallitus


Yhdistyksen hallitus johtaa, kehittää ja valvoo yhdistyksen toimintaa.

Hallitus seuraa sääntöjen ja päätösten noudattamista ja vastaa taloudesta.

Hallitus valmistelee yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset.

Hallitus tiedottaa jäsenkunnalle tärkeimmistä hallituksen tekemistä päätöksistä Vankkuri- Uutisissa sekä yhdistyksen kotisivuilla.

Hallitus ylläpitää yhteistyötä sidosryhmiin ja huolehtii siitä, että yhdistyksen edustustehtävät tulevat vuoden aikana hoidetuiksi.

Hallitus avustaa toimintatoimikuntaa sen järjestämien tapahtumien toteuttamisessa.

Hallitus vuonna 2018:

Puheenjohtaja

Saarikoski Kim

kim.saarikoski@welho.com

Varapuheenjohtaja

Lindholm Dag

dag.lindholm@pp.inet.fi

Sihteeri / tiedottaja

Ylikorpi Armi

armi.ylikorpi@gmail.com

Jäsenet

Ahveninen Risto

risto.ahveninen@gmail.com

 

Björkroth Paul

paul.bjorkroth@gmail.com

En Anne

 

Kettunen Anna-Liisa

suorela.a@gmail.com

 

Pihlajamäki Johanna

pihlis@iki.fi

 

Sippola Risto

sippola47@msn.com

Hallituksen jäsenten esittely


Yhdistyksen säännöt

Etusivulle