SF- Caravan Helsinki ry – tiivistelmä yhdistyksen historiasta

 

Yhdistyksen synty
Yhdistyksemme syntysanat lausuttiin keväällä 1969. Perustava, eli hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 25.5.1969, jossa olivat läsnä Lars Elers, Ilmo Erälaukko, Ilmari Karvinen, Antero Paananen, Johnny Reinboth, Hans Salonen sekä Ensio Saloranta. Hallituksen tärkein tehtävä oli järjestää, SF- Caravan ry:n puheenjohtajan Börje Tengströmin annettua Lars Elersille toimeksianto, Caravan- päivät Helsingissä 22.-24.8.1969. Yhdistyksen ensimmäinen yleinen kokous kutsuttiin koolle 16.9.1969 toivomuksena, että paikalle saapuisivat kaikki Helsingin seudun SF- Caravan ry:n jäsenet puolisoineen.
Yhdistys aloitti toimintansa 25.5.1969 Helsingin paikallisyhdistyksenä; yhdistysrekisteriin yhdistys rekisteröitiin Oikeusministeriön päätöksellä 16.6.1970 nimellä SF- Caravan Helsingin seudun kerho ry. Nykyinen nimi, SF- Caravan Helsinki ry, otettiin käyttöön vuoden 1989 sääntömääräisen kevätkokouksen päätöksellä.

Toiminta
Treffitoiminta alkoi yhdistyksessä vuonna 1970. Yhdistys on vuosien varrella järjestänyt pääsiäismatkoja, teatterimatkoja, messumatkoja, ongintakilpailuja, petanque-kisoja, erilaisia retkiä, pikkujouluja sekä lapsille että aikuisille, lukuisia teematreffejä sekä muita niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin tapahtumia.
Treffeistä voinee erikseen maininta pitkäaikainen Rastila-päivä perinne sekä Leppävaarassa 2001 yhdessä Espoon yhdistyksen kanssa järjestetyt Pohjoismaiset Karavaanipäivät NCT 2001.
Tapahtumista voinee vastaavasti mainita vuonna 2019 järjestetty Karavaanareiden avoimet ovet-tapahtumaa. Tapahtuma järjestettiin Motonet Oy Hannuksen pihassa yhdessä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Täysin uudella tapahtumakonseptilla toteutetulla tapahtumalla oli tarkoitus tuoda karavaaniharrastusta tunnetuksi ns. suurelle yleisölle ja samalla hankkia uusi jäseniä.
Toiminnan alkuvuosina järjestettiin huomattavasti enemmän tapaamisia kuin nykyään. Vanhoista treffilistoista ja pöytäkirjoista käy ilmi, että esim. vuonna 1976 järjestettiin jopa 37 tapaamista, kun nykyään ei järjestetä treffejä edes joka vuosi, muita tilaisuuksia kylläkin. Syynä tähän lienee ajan muuttuminen sekä harrastuksen itsensä muuttuminen. Muistakaamme myös, ettei noina alkuvuosina ollut paikallisyhdistyksiäkään niin runsaasti kuin nykyään kuten ei myöskään eri yt - alueiden yhteistyötä.
Yhdistyksen ”ohjelmistoon” on myös kuulunut ns. joukkoajot eli osallistuminen suurella joukolla muiden yhdistysten järjestämiin tapahtumiin. Treffejä on myös järjestetty paitsi sopimusalueilla myös muiden yhdistysten alueilla.
Toimistolla alettiin vuonna 2016 järjestämään keskusteluiltoja. Ensimmäisten keskusteluiltojen aiheena oli liikenne ja luennoitsijoina toimivat yhdistyksen omat toimihenkilöt. Myöhemmin pyydettiin ulkopuolisia luennoitsijoita kertomaan matkailusta niin kotimassa kuin ulkomailla, turvallisuudesta sekä järjestötoiminnasta.
Yhdistyksen muutama aktiivinen nainen ehdotti ns. Nipsukerhon perustamista. Yhdistyksessä alkoi siten vuonna 2016 kerhotoiminta, kun Nipsukerho alkoi kuukausittain järjestää askartelu- ja käsityöiltoja toimistolla. Kerhon toiminta sai julkisuutta jopa Caravan-lehdessä. Kerho ei kokoontunut pandemiavuosina 2020-2021, joiden jälkeen kerhotoiminnan uudelleen käynnistäminen oli hieman haastavaa.

Jäsenjulkaisu
Yhdistys alkoi toimittamaan omaa jäsenjulkaisua vuonna 1978. Lehden ensimmäisenä vastaavan toimittajana toimi Reijo Numminen. Jäsenjulkaisun nimi ratkaistiin jäsenistölle julistetulla kilpailulla, jonka voittivat Eva- Maija ja Timo Tallgren ehdotuksellaan Uutis- Vankkuri. Yhdistyksemme silloinen johtokunta päätti yksimielisesti muuttaa ehdotusta siten, että nimeksi tuli Vankkuri- Uutiset. Lehteä julkaistiin ensin A5 kokoisena, kunnes vuonna 1991 siirryttiin nykyiseen A4 kokoon. Ensimmäiset värisivut nähtiin lehdessämme vuonna 1983.
Nettisivut yhdistys sai vuonna 1999 ja ne löytyvät osoitteesta www.sf-caravanhelsinki.fi
Jäsenlehdestä julkaistiin kooste yhdistyksen kotisivuilla, kunnes vuonna 2017 päätettiin että lehti julkaistaan sivuilla kokonaisuudessaan.
Vuoden 2004 syyskokouksessa perustetun tulevaisuustoimikunnan loppuraportin myötä aloittanut verkkotyöryhmä suunnitteli yhdistykselle verkkoportaalin, joka avautui 6.6.2007 koekäyttöön osoitteessa www.vaunukansa.fi. Hyvin alkanut hanke kuitenkin kaatui verkkoportaalin vetäjän Seppo Kankaisen vankkureiden pysähdyttyä eikä hankkeelle löytynyt uutta vetäjää. Portaalihanke lopetettiin vuonna 2011.
Yhdistys liittyi sähköiseen mediaan vuonna 2010, kun se avasi oman sivuston Facebookissa nimellä SFC Helsinki. Yhdistyksen sivu oli 31.12.2021 mennessä kerännyt 523 tykkäystä, joka on hieno suoritus yhdistykselle, jolla ei ole omaa aluetta. Yhdistyksen sivu oli 31.12.2022 mennessä kerännyt 658 seuraajaa, joka on hieno suoritus yhdistykselle, jolla ei ole omaa aluetta.
Instagramiin ja Twitteriin yhdistys ei vielä ole liittynyt.

Yhteistoiminta
Vuosien varrella on yhdistyksellä ollut kaiken kaikkiaan 13 sopimusaluetta, joilla on järjestetty toimintaa. Ensimmäisen aluesopimuksensa yhdistys teki vuonna 1971 Laakasalo Oy:n kanssa.
Pääkslahti Vihdissä on ollut yhdistyksen vanhin sopimusaluekumppani. Aluesopimuksen 40-vuotisjuhlita juhlittiin 26.-28.5.2017 näyttävästi Rokkitreffeillä 1970-luvun hengessä.
Alueen omistaja Ismo Lemmetti menehtyi 30.7.2018 ja sopimus Pääkslahden kanssa raukesi.
Uudesta aluesopimuksesta neuvoteltiin alueen 1.11.2018 hallintaansa ottaneen uuden yhdistyksen Pääkslahden karavaanarit ry:n kanssa ja uusi sopimus allekirjoitettiin 10.12.2018. Ensimmäiset yhteiset Pääksin Possut-treffit järjestettiin Pääkslahden karavaanarit ry:n kanssa 10.-12.6.2022.
Yhdistyksellä on voimassa oleva aluesopimus myös Lohjalla sijaitsevan Kultahiekan kanssa.

Aikakirjat kertovat myös, että keskustelu oman alueen hankkimisesta tai vuokraamisesta aloitettiin jo vuonna 1971 ja keskustelu jatkuu vielä tänäkin päivänä.
Sopimusalueiden lisäksi yhdistyksellä on ollut lukuisia yhteistyökumppaneita sekä karavaanareiden että harrastustamme tukevien yritysten ja yhdistysten piirissä.
Yhdistys on ollut mukana Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistyksen toiminnassa sen perustamisesta eli vuodesta 1989 lähtien.
ESMY:n eli Etelä- Suomen yhdistysten välinen yhteistoiminta alkoi 1976 kokousten sekä yhteisten treffien muodossa. Yhdistystämme on ESMY:ssä edustanut vähintään kaksi henkilöä yt-alueen lakkauttamiseen saakka 9.5.2019. Yt-aluetoimintaa heräteltiin henkiin huhtikuussa 2023, jonka seurauksena yt-toimikunta alkoi taas kokoontua.
SF- Caravan Helsinki ry:n ja SF- Caravan Espoo ry:n välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin 3.3.1998.
Yhteistyön myötä aloitettiin yhteisen lehden julkaiseminen vuonna 2000.
Yhteistyön 20-vuotismerkkipaalua juhlittiin toimistolla näyttävästi 7.3.2018 Avoimet ovet-tilaisuudella. Yhdistysten yhteistyö on ollut uraauurtavaa harrastuksemme piirissä. Yhteistyön 25 vuoden merkkipaalu saavutettiin maaliskuussa 2023. SF-Caravan Espoo ry irtisanoi sopimuksen 29.5.2023, jonka jälkeen espoolaiset siirsivät Intiankadulla olevan kalustonsa uusiin tiloihin Ämmäsmäelle, jossa yhdistys ylläpitää matkailuajoneuvojen säilytysaluetta.
SF- Caravan Vantaa ry liittyi mukaan yhteisen jäsenjulkaisun toimittamiseen sekä yhteisten tapahtumien järjestämiseen vuoden 2003 alussa. Vantaalaiset vetäytyivät vuonna 2015 yhteisten tapahtumien järjestämisestä, mutta lehteä tehtiin edelleen yhteistyönä.
SF- Caravan Kerava ry osallistui yhteisen jäsenjulkaisun toimittamiseen Vankkuri- Uutisista nro 02/2004 vuoden 2016 loppuun asti.

Toimisto
Yhdistyksellämme on vuosien varrella ollut kerhohuone/ toimitilat kolmessa eri osoitteessa.
Ensimmäinen huoneisto vuokrattiin 1974 Käpylästä osoitteesta Taivaskalliontie 4.
Vuonna 1977 yhdistys muutti Aleksis Kivenkatu 30:sta vuokraamaansa kerhohuoneeseen. Aleksis Kivenkadun tilojen vuokrasopimuksen loputtua, osti yhdistys vuonna 1983 tiloja Intiankatu 31:stä, jossa yhdistyksen toimisto edelleenkin sijaitsee. Intiankadun toimistoa on vuosien varrella remontoitu moneen otteeseen, suurin niistä vuonna 2013 kiinteistöyhtiössä tehdyn putkiremontin jälkimainingeissa tehty oma remontti. Remontti saatiin valmiiksi vasta vuoden 2016 lopussa. Juhlavuonna 2019 tehtiin lisäksi vielä muuta hienosäätöä.
Tietokoneaikaan siirryttiin vuonna 1987; toimistonhoitaja yhdistykselle palkattiin vuonna 1989. Toimistonhoitajan tehtävää hoitivat vuorollaan Iris Lundqvist, Annukka Klavert (os. Sundell) ja Nita Hauhia. Toimistonhoitajan tehtävä lakkautettiin Nita Hauhian irtisanouduttua tehtävästään alkuvuodesta 2012. Hallitus oli pohtinut toimistonhoitajan tarpeellisuutta jo jonkin aikaa, sillä sähköinen viestintä ja internetin tuomat muut mahdollisuudet olivat tehneet tehtävän lähes tarpeettomaksi.
Toimiston jäsenpalvelu suljettiin ja tuotemyyntiä supistettiin siten, että tilauksia otettiin vastaan ainoastaan sähköpostitse. Taloudenhoitajan ja jäsenkirjurin tehtävät siirrettiin tässä vaiheessa yhdistyksen sihteerille. Tehtäviä on sittemmin jaettu muillekin toimihenkilöille.
Sähköiseen kirjanpitoon siirryttiin vuonna 2014.
Yhdistyksen puhelinpalvelu lakkautettiin lopullisesti marraskuussa 2018, sillä puheluita ei tullut kuin kourallinen vuodessa.

Koulutus
Yhdistys on koko toimintansa aikana kouluttanut toimihenkilöitään joko omien kouluttajien toimesta tai lähettämällä toimihenkilöitä liiton järjestämille kursseille. Yhdistyksellä oli vuosina 1989-2000 erillinen koulutustoimikunta, jonka tehtävänä oli hoitaa toimihenkilöiden koulutus. Toimihenkilöt ovat vuosien varrella osallistuneet mm. kokoustekniikan koulutukseen, järjestötoiminnan koulutukseen, leirintäturvallisuuskursseille, järjestyksenvalvojakoulutukseen, hygieniapassikoulutukseen, karavaanarin ajokorttikursseille, ennakoivan ajon kursseille ja muille yhdistystoimintaan liittyville kursseille.
Pandemiavuosi 2020 toi mukanaan etäosallistumismahdollisuuden erilaisiin koulutuksiin ja sitä on hyödynnetty yhdistyksessä ahkerasti.

Kilpailutoiminta
Yhdistyksessä on sen toiminnan alkuajoista lähtien harrastettu aktiivisesti erilaista kilpailutoimintaa. On soudettu, oltu mukana pyyhelentopallossa, petanquessa, tikkakisoissa, vedetty köyttä, golfattu paremmuudesta ja ajettu kilpaa.
Suurin osa yhdistysten välisistä kilpailulajeista on pudonnut pois, mutta golf ja karavaanarin taitoajo eli Caramba ovat säilyneet.
Yhdistyksen Caramba-tiimi on viimeisen vuosikymmenen ajan ollut erittäin menestyksekäs tuoden yhdistyksellä useita kolmois- ja neloisvoittoja niin Suomen mestaruuskilpailuissa kuin Caramba Cup:issa. Yhdistyksen ensimmäinen Caramban viitosvoitto nähtiin vuoden 2021 Suomen mestaruuskilpailuissa Malmin lentokenttäalueella.
Kilpailutoiminnan viimeisin aluevaltaus on frisbeegolf.

Muu toiminta
Yhdistys on vuosien varrella yrittänyt ratkaista jäsenistön matkailuvälineiden säilytysongelmaa omalta osaltaan. Yhdistys ylläpiti vuosina 1980- 1996 Sahaajankadulla paikoitusaluetta, josta jäsenistö saattoi vuokrata säilytyspaikkoja kohtuuhintaan. Vuokrasopimuksen loputtua yhdistys teki sopimuksen Lentoparkin kanssa, mutta tämäkin lysti loppui parin vuoden kuluttua. Helsingin kaupunki tarjosi vuonna 2009 yhdistykselle paikoitusaluetta Kalasatamasta, mutta neuvottelut kaatuivat kohtuuttomiin kustannuksiin. Paikoitusalue ei olisi ollut pitkäikäinen, sillä Kalasataman rakentaminen alkoi noin vuoden kuluttua siitä, kun neuvotteluja paikoitusalueesta oli käyty. Yhdistys ei toistaiseksi ole yrityksistään huolimatta löytänyt paikoitusaluetta jäsenilleen.
Yhdistys osti treffitoimintaa varten oman ns. toimistovaunun vuonna 1973. Vaunusta luovuttiin vuonna 1989, jonka jälkeen siirryttiin lainavaunuihin kunnes yhdistys vuonna 2003 hankki katetun peräkärryn ratkaisten näin myös monivuotiset kaluston kuljetusongelmat. Vuonna 2020 todettiin, että vanha uskollisesti palvellut peräkärry ei enää jaksa kantaa painavia taakkoja. Yhdistys hankki siten vuonna 2020 isomman ja modernimman kärryn kaluston kuljetusta varten.

Kunnianosoitus
SF-Caravan ry:n liittohallitus valitsi yhdistyksen SF-Caravanin vuoden 2019 yhdistykseksi. Liittohallitus esitti valinnan perusteluina "SF-Caravan Helsinki ry on yksi kauimmin itsenäisesti toimineita SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksiä. Yhdistyksen merkitys on ollut aikoinaan keskeinen karavaanareiden valtakunnallisten tapahtumien järjestämisessä, ajotaito- ja liikenneturvallisuuskoulutuksen kehittämisessä sekä yhteistyömallien luomisessa liiton muiden jäsenyhdistysten välillä." Ja edelleen "SF-Caravan ry:n liittohallitus arvostaa yhdistyksen tuloksellista yhteistyö- ja talkootyöhenkeä. Erityisen kiitoksen Helsingin yhdistykselle SF-Caravan antaa yhteisöllisyydestä ja tapahtumatarjonnan monipuolisuudesta. Perinteisesti Helsingin yhdistys on myös aktiivisesti kehittänyt osaamistaan osallistumalla toimialan yhteisiin koulutustilaisuuksiin. Yhdistys edustaa ”stadin” karavaanareita näyttävästi ja sopivan ylpeästi kotiseutunsa vahvuuksia esille tuoden.".
Vuoden yhdistys julkistettiin vuoden 2020 kevään poikkeuksellisesti koronapandemian vuoksi lehdistötiedotteella eikä Turun Caravan messuilla. SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Olli Rusi ja toiminnanjohtaja Timo Piilonen luovuttivat huomionosoituksen yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa 5.8.2020.

Toimihenkilöt

Kuluneiden vuosien aikana on yhdistyksellä ollut 10 puheenjohtajaa. Istuva, yhdistyksemme historian tähän mennessä pitkäaikaisin puheenjohtajamme on `järjestysluvultaan´ yhdestoista.

Ensio Saloranta SF- C 107 puheenjohtaja 1969- 1970
Åke Höglund SF- C 176 puheenjohtaja 1971- 1973
Reijo Numminen SF- C 716 puheenjohtaja 1974- 1989
Ari Rehnfors SF- C 14041 puheenjohtaja 1990
Ilkka Tapio SF- C 8146 puheenjohtaja 1991- 1992
Timo Ryynänen SF- C 14717 puheenjohtaja 1993- 1996
Toivo Katavisto SF- C 741 puheenjohtaja 1997- 1998
Johannes Ahjoniemi SF- C 65981-1 puheenjohtaja 1999- 2000
Maritta Pihlajamäki SF- C 13947-1 puheenjohtaja 2001- 2002
Dag Lindholm SF- C 52513 puheenjohtaja 2003- 2006
Kim Saarikoski SF- C 54398 puheenjohtaja 2007-

Toimikuntia on yhdistyksellä vuosien varrella ollut lukuisia, juhlavuonna 2019 tehdyn laskelman mukaan 14. Yhdistyksellä on lisäksi ollut oma orkesteri vuosina 1989-1996 ja useita työryhmiä. Toimihenkilöitä näissä edellä mainituissa toimikunnissa ja työryhmissä on vuosien varrella ollut valtava määrä. Osa entisistä aktiivijäsenistämme tulevat edelleen auttamaan yhdistystä sen suurien tapahtumien järjestämisestä, josta heille tämän sivuston välityksellä SUURI KIITOS.

Yhdistyksen toimintaa pyörittää tällä hetkellä 5 hengen toimintatoimikunta, jonka lisäksi yhdistyksellä on edustus jäsenlehden yhteisessä toimituskunnassa. Toimikunnan ulkopuolelta löytyvät yhdistyksen hyvinvointivastaava, kotisivujen ylläpitäjä, matkailuvastaava ja tekninen vastaava jotka hoitavat tehtäviään itsenäisesti.
Hallituksessa on jäseniä puheenjohtajan lisäksi 8, joilla jokaiselle on oma vastuualueensa hoidettavanaan.

Toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät paitsi näiltä sivuilta myös Vankkuri-Uutisista.

19.6.2023

SF- Caravan Helsinki ry

Yhdistyksen taipaleesta lisää tässä:

Ensimmäinen vuosikymmen

Toinen vuosikymmen

Kolmas vuosikymmen

Neljäs vuosikymmen

Viides vuosikymmen


Etusivulle