Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 13.11.2019 Helsinki Caravan Oy:n tiloissa.
Yhdistys oli kokousaamuna saanut suruviestin, jossa kerrottiin pitkäaikaisen aktiivitoimija Tuula Pietikäisen vankkureiden pysähtyneen. Kokous kunnioitti Tuulan muistoa hiljaisella hetkellä.

Ennen kokouksen alkua kuultiin puheita.
Helsinki Caravan Oy:n toimitusjohtaja Atso Muuronen kertoi yrityksen toiminnasta. Yrityksellä on asiakkaita aina Pohjois-Suomea myöten. Yrityksen kotisivut ja verkkokauppa ovat tehokkaassa käytössä.

SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilonen kiitti puheensa alussa yhdistystä siitä, että hänet oli ensimmäistä kertaa 23 vuotisten karavaanariuransa aikana kutsuttu yhdistyksen kokoukseen. Piilonen kiitti yhdistystä myös hyvistä 50-vuotisjuhlista, jotka järjestettiin arvokkuutta ja rentoa meininkiä yhdistäen. Piilonen katsoi juhlatreffeillä esiintyneen Jussi & the Boys-yhtyeen olleen loistava valinta.
Piilonen kertoi puheessaan kattojärjestön jäsenmäärän taas olevan hienoisessa nousussa. Kattojärjestössä ollaan ilahtuneena pantu merkille, että erityisen paljon nuoria on liittynyt jäseneksi. Eläkeläisten osuus jäsenistöstä on kuitenkin edelleen suuri.
Piilonen kertoi lisäksi vuonna 2020 voimaan astuvasta uudesta tieliikennelaista, Verohallinnon suunnittelemista myös karavaanareita koskevista veronkorotuksista sekä tulorekisteristä.
Kokous sai tiedoksi vuoden 2020 messutapahtumien ja Pohjoismaisten Karavaanipäivien ajankohdat.
Piiloselle luovutettiin tässä yhteydessä yhdistyksen hallituksen hänelle myöntämä standaari hopealaatalla.

Kokoukseen oli kutsuttu yhdistyksen 50-vuotisjuhlien toimihenkilöitä, joilla luovutettiin juhlatreffien muistoplaketti. Plaketin vastaanottivat Paul Björkroth, Heikki En, Maarit ja Seppo Joensuu, Hannu Kivikoski, Nina Koskela, Terttu Kuusisto, Irja Mahkonen, Juhani Peteri ja Veijo Rahikainen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Kim Saarikoski kiitti omassa puheenvuorossaan vielä kerran yhdistyksen 50-vuotisjuhlien toimihenkilöitä. Saatiin tiedoksi, että yhdistyksen 60-vuotisjuhlia on jo alettu suunnittelemaan. Juhlat tullaan toteuttamaan uudella konseptilla, josta tiedotetaan jäsenistöä myöhemmässä vaiheessa.
Saarikoski kertoi kuluneen vuoden olleen hyvin vilkas, sillä yhdistyksellä on juhlatreffien lisäksi ollut todella paljon muuta toimintaa.

Varsinainen kokous sujui tehokkaasti Timo Piilosen toimiessa puheenjohtajana.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin yksimielisesti Kim Saarikoski.
Hallituspaikkojen täyttäminen oli tällä kertaa vaikeata, mutta asia saatiin lopulta hoidettua.
Hallitukseen valittiin kaudelle 2020-2021 Anne En, Heikki En, Dag Lindholm ja Göran Wolff.
Vuoden 2020 toimintatoimikuntaan valittiin Timo Aho, Ari Kettunen, Irja Mahkonen, Hannele Pajunen, Päivi Sippola, Tero Toivonen, Kari Virtanen, Göran Wolff ja Armi Ylikorpi.
Jäsenlehden toimituskuntaan valittiin Kim Saarikoski ja Armi Ylikorpi.
Tilintarkastajana jatkaa Harry Eklundh (HT) ja varatilintarkastajana Matti Mäkinen (HT).

Kokous hyväksyi vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion hallituksen esittämässä muodossa.

Yhdistyksen hallitus tiedusteli kokoukselta sen mielipidettä sääntömuutoksesta. Hallitus on huolestunut siitä, ettei hallitukseen tulevaisuudessa saada sääntöjen määräämää lukumäärää jäseniä.
Kokous katsoi, että sääntöjä on järkevä muuttaa paitsi hallituksen jäsenten lukumäärän myös vuosikokousten lukumäärän osalta. Kokous katsoi myös, että sääntöjä tulee nykyaikaistaa muiltakin osin.
Vuoden 2020 hallitus alkaa valmistella sääntömuutosesitystä vuoden 2020 kevätkokoukselle.