Helsingin yhdistyksen syyskokous 2008

Taas olemme siinä pisteessä kuluvaa vuotta, että yhdistyksen jäsenet kokoontuivat päättämään tulevan vuoden talousarviosta sekä toimintasuunnitelmasta ja valitsemaan, ketkä luotsaavat yhdistystä eteenpäin.
Kuluvan vuoden sääntömääräinen syyskokous pidettiin, tutussa paikassa, Helsingin Uudella Yhteiskoululla 28.10.2008.
Yhdistyksen puheenjohtaja Kim Saarikoski kertoi avauspuheenvuorossaan SF-Caravan ry:n esittämistä liiton sääntömuutoksista, ja niiden mahdollisista vaikutuksista myös yhdistyksen toimintaan. Saarikoski esitti huolestumisensa yhdistyksen jäsenmäärän tasaisesta laskusta todeten samalla, etteivät liiton kaksi tuoreinta yhdistystä ole aiheuttanut kyseistä laskua. Saarikoski kiinnitti kokouksen huomion myös yhdistyksen vähäisiin toimihenkilöresursseihin, jotka omalta osaltaan vaikeuttavat yhdistyksen toimintaa. Kokoukselle tiedotettiin myös yhdistyksen tulevista tapahtumista kuten esim. vuoden 2009 juhlatreffeistä.

Saarikoski ja toimintatoimikunnan puheenjohtaja Juhani Peteri jakoivat ennen kokousta vielä ajotaitomerkit. Merkin olivat kuluvana vuonna suorittaneet Timo Aho, Kari Harjumaaskola, Juhani Peteri, Ari Tervonen ja Jorma Venemies.

Varsinaisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Seppä, joka luotsasi kokousta varmalla otteella.
Yhdistyksen vuoden 2009 puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kim Saarikoski, joka kiitospuheessaan kertoi olevansa käytettävissä puheenjohtajan tehtäviin vain vuoden 2009. Saarikoski evästi jäsenistöä etsimään hänelle seuraaja. Hallitukseen asetettiin ehdokkaaksi kaikkiaan kuusi henkilöä, joten kokouksessa suoritettiin äänestys, jonka tuloksena hallitukseen valittiin kaudelle 2009-2010 Anne En, Risto Sippola, Tuula Viljakainen sekä Armi Ylikorpi.
Toimintatoimikuntaan valittiin Timo Aho, Juhani Elo, Anne En, Kari Harjumaaskola, Dag Lindholm, Jussi Peteri sekä Armi Ylikorpi ja lehtitoimikuntaan Veijo Rahikainen, Kim Saarikoski sekä Kimmo Tapiala. Toimintatoimikunnalle myönnettiin lisäksi mahdollisuus täydentää itse itseään.
Yhdistyksen vuoden 2009 tilintarkastajaksi valittiin Harry Eklundh ja varatilintarkastajaksi Matti Mäkinen.
Haluan yhdistyksen puolesta lausua tässä yhteydessä kiitoksen toiminnan jättäneille henkilöille heidän työpanoksestaan yhdistyksen hyväksi.

Vuoden 2009 toimintasuunnitelman sanamuodoista käytiin keskustelua, mutta lopulta se hyväksyttiin pienin korjauksin. Samassa yhteydessä saatiin tiedoksi, että yhdistyksen verkkoportaali on edelleen vain koekäytössä erinäisistä takaiskuista johtuen. Kokoukselle kerrottiin lisäksi yhdistyksen ja Alhovuoren Toimintakeskus Oy:n välisen sopimuksen raukeamisesta 31.12.2009.

Talousarvio taas puolestaan kirvoitti erittäin vilkkaan keskustelun siitä, miten yhdistyksen tulisi käyttää varojaan jäsenistön hyväksi. Hallituksen esittämässä vuoden 2009 talousarviossa olevaa juhlatreffien kuluerää nostettiin lopulta äänestyksen jälkeen siten, että se varmasti riittää juhlatreffien kustannuksiin. Mainittakoon, että jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Talousarvio siis hyväksyttiin korjausten jälkeen.

Yhdistyksen kunniajäsen Sture Lundqvist oli esittänyt kokoukselle uutta jäsenjulkaisun kansilehteä, josta keskusteltiin hyvin pitkään. Kokouksen yksimielinen kanta oli, että lehteä yhteistyössä julkaisevien yhdistyksen tulisi päästä sopuun yhteisestä nimestä.

Toimintasuunnitelma 2009

Talousarvio 2009