Reittisuunnitelman ideointia kokemuksia kunnioittaen

Helsingin yhdistyksen jäsenmäärä on viimeisten 15 vuoden ajan ollut laskeva. Kuluva vuosi ei tätä trendiä ole muuttamassa. Samoin jatkuu niukka osallistumisen aste yhdistyksessä toteutettuun toimintaan. Kriisistä ei ole syytä puhua, mutta samanlaisia 15:sta vuotta ei edessäpäin saa olla. SF-Caravan Helsinki ry:n jäseniä sekä hallituksesta että toimikunnista saapui 16.10 kaikille jäsenille avoimeen keskustelutilaisuuteen, jonka aiheeksi oli määritelty yhdistyksen tulevaisuuden reittisuunnitelman rakentaminen. Keskustelun pohjustuksena oli yhdistyksen Tulevaisuustoimikunnan materiaalia ja pohdintoja. Ajankohta oli mitä parhain ajatellen edessä olevaa syyskokousta. Pienehkö porukka vietti parituntisen iltatuokion kahvista nauttien. Pohdinnassa olivat menneiden vuosien toimintatavat, tämän päivän ilot ja tulevaisuuden näkymät. Valoakin tunnelinpäähän löydettiin, ja ajoittain oli jo ihan häikäisevän kirkasta.

Aloitimme pohtimalla syitä, miksi Helsingin yhdistykseen kuuluu noin 2700 jäsentä. Jokaisella jäsenellä lienee oma kertomus jäsenyydestään, mutta yhdistävänä tekijänä voi löytää jäsenyyden tarjoaman edut, erityisesti taloudelliset. Kaikki jäsenet eivät kai kaipaa yhdistyksen yhteistoimintaa. Vaikuttaminen karavaanareiden asioihin koetaan yleisesti tarpeelliseksi. Tästä esimerkkinä kokouksemme aikana toimistoon tullut puhelu, jossa ilmeni tarve asuntoauton kohtuuhintaisesta säilytyspaikasta Helsingin seudulla. Ison jäsenmäärän kautta useisiin asioihin on mahdollista vaikuttaa. Tosin viimevuosina on ollut haastetta saada toiveita toteutumaan (mm. edellä mainittu säilytyspaikka asia).

Tulevaisuudessa

Jotta vaikuttaminen ja aktiivinen toiminta parhaiten onnistuu, on säilytettävä riittävä jäsenistö. Nykyiset aktiivit kokevat olevansa ylityöllistettyjä. Intoa löytyy, mutta mielellään oltaisiin mukana pienemmällä panoksella. Sama tilanne on osallistujien arvion mukaan myös muissa pääkaupunkiseudun yhdistyksissä. Heräsi kysymys saataisiinko yhteen liittymällä lisää toimintavoimaa?

Tulevaisuudessa

Keskustelijoilta löytyi näkemys, että moni viime aikoina liittynyt jäsen on ollut kiinnostunut ulkomaille suuntautuvasta matkailusta. Useat ovatkin niitä toteuttaneet. Helsingin yhdistyksen tulevaisuustoimikunta on omassa esityksessään herättänyt kysymystä kerhotyyppisen toiminnan tarpeesta. Samoin on ideoitu jäsenten vuorovaikutusta mahdollistavaa kanavaa internetiä hyödyntäen. Tulevaisuuskeskustelijat totesivat, että kokemusten jakaminen on aina hyväksi. Mitäpä jos järjestettäisiin vapaamuotoisia tilaisuuksia, joissa kokeneet matkaajat voivat jakaa kokemuksiaan muille. Ja samalla itsekin saada uusia ideoita reissuilleen. Kohtauspaikkana voisi toimia yhdistyksen oma kerhotila ja ajankohta olla talviaikaan, kun pyörät pyörivät vähemmän. Lisäksi visioitiin yhdistyksen omien treffien järjestämistä Virossa.

Tulevaisuudessa

 Perinteinen yhdistyksen jäsenten yhteistoiminnan muoto on ollut treffitoiminta. Treffeille kokoonnutaan pitämään hauskaa, tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan matkailukuulumisia. Viime vuosina ovat erityisesti yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa järjestetyt treffit olleet osallistujamäärältään onnistuneimpia. Täten yhteistyötä kannattaa jatkaa tulevaisuudessakin. Samoin uusille jäsenille suunnatut treffit ovat olleet antoisia. Yksi hyväksi havaittu asia on myös ollut tasokas treffialue. Nykyajan karavaanari kaipaa laatua. Savipelto ei houkuta, jos vielä sataa vettä. Pienillä valinnoilla voidaan tähän osaan vaikuttaa. Treffitoiminnan ohjelmassa on vuosien saatossa korostunut illanvieton tärkeys. Tanssijalka on heilahdellut koreasti, ja heilahtelee usein vieläkin. Treffejä on ohjelmapuolella pyritty kehittämään. Myös vanhoja toimivia ohjelmanumeroita on hyödynnetty. Eihän pyörää kannata kokonaan keksiä uudelleen. Vai kannattaisiko? Onko nykyisessä toiminnassa jotain, joka työntää kävijöitä poispäin? Olisiko mahdollista löytää uutta treffien kävijäkuntaa luomalla ihan uutta. Siis uusilla rohkeilla ideoilla ja teemoilla? Helsingin yhdistys tunnetaan rohkeista teoista. Mitä se voisi tarkoittaa treffien osalta? Ideoita ja toiveita saa esittää.

Tulevaisuudessa

Parituntinen keskustelutuokiomme oli ensimmäinen laatuaan. Asioista on puhuttu aiemminkin, ja taas puhuttiin. Porukkana todettiin, että muutos vie aikaa, joskin sen tulee olla tavoiteltua. Huumoria ei auta unohtaa. Tämä on harrastusta ja sen tulee olla hauskaa. Uusia asioita pitää testata muutamaan otteeseen ennen kuin tehdään johtopäätöksiä niiden toimivuudesta. Osallistuminen on myös kulttuurikysymys. Sanoin asioiden organisointi. Kun osallistumisen aste lähtee nousuun, se ruokkii itse itseään. Olemme jo reitillä, jolta on hyvä odottaa aktiivisia tuloksia, vaikka emme sitä juuri nyt huomaa?

Tulevaisuudessa

 Huom! Esitetyt näkemykset ovat vapaamuotoisesta keskustelusta poimittuja. Mitään päätöksiä tai virallisia esityksiä artikkelin tapaaminen ei tehnyt. Keskustelu jatkukoon.

Kokosi Kimmo Tapiala