NESTEKAASUPULLOJEN SÄILYTYS JA VARASTOINTI

Valtioneuvoston asetuksen 858/2012 mukaan nestekaasua saa varastoida: Ilman lupaa korkeintaan 200 kg.
Suuremmalle määrälle pitää hakea lupa kunnan pelastuspäälliköltä.
Myös tyhjät pullot lasketaan mukaan kuin ne olisivat täysiä.
Pullovaraston on sijaittava vähintään 3 metriä yleisestä tiestä. (ei alueen sisäisestä tiestä.)
Jos varasto on sijoitettu seinustalle, seinän on oltava vähintään paloluokkaa EI 60.
Nestekaasupulloja ei saa sijoittaa yhtä metriä lähemmäksi poistumisteiden aukkoja ja ikkunoita. Rakennuksen seinustalle varastoitavat pullot on sijoitettava lukittuun pullokaappiin, tai pullojen venttiilit on suojattava lukolla varustetulla metallikotelolla.

VARASTOINTIIN JA SÄILYTYKSEEN LIITTYVÄT YLEISET VAATIMUKSET
22§

Nestekaasupullot tulee sijoittaa siten, etteivät ne pääse kuumenemaan, eivätkä ole alttiina mekaaniselle vahingoittumiselle.
Nestekaasupullojen varastointi- ja säilytystilan tulee olla asianmukaisesti tuulettuva.
Täydet ja tyhjät pullot tulee sijoittaa erikseen ja merkitä sijoituspaikat selkeästi.
Nestekaasupullot tulee sijoittaa siten, että pullot voidaan tulipalon uhatessa poistaa nopeasti varastosta. Varastoitavien nestekaasupullojen suojahattujen ja muttereiden on oltava kiinnitettynä paikoilleen ja pullot tulee sijoittaa pystyasentoon venttiili ylöspäin.

56§

Kaasutiivis suojamutteri voidaan korvata sinetillä, joka estää pulloventtiilin käsipyörän tahattomaan aukeamisen.

SÄILYTYSRAJOITUKSET:

Nestekaasun säilytys on kielletty rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa.

Asuin-, majoitus-, päivähoito-, toimisto- ja kokoontumishuoneistoissa ja niihin verrattavissa tiloissa saa nestekaasua säilyttää enintään 25 kg.

Moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää nestekaasua ajoneuvoon, työkoneeseen, ja niihin verrattavaan laitteeseen kuuluvassa, moottoriin liitetyssä kiinteässä nestekaasusäiliössä sen tilavuuden mukainen määrä. Tämän lisäksi saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua.

Paavo Rousku
SF-Caravan ry/ Leirintä- ja turvatoimikunta